Santes Dwynwen a San Ffolant

Santes Dwynwen

Dethlir Dydd Santes Dwynwen yng Nghymru ar 25 Ionawr bob blwyddyn i'w choffáu fel nawddsant cyfeillgarwch a chariad a dethlir dydd Sant Ffolant ar 14 Chwefror yn flynyddol. Gellir darllen mwy am hanes Santes Dwynwen yma.

Bydd cariadon yn aml yn rhoi cardiau ac anrhegion i'w gilydd ar Ddiwrnod Sant Dwynwen. Rydym yn cynnig gwasanaeth llosgi enwau, dyddiadau a negeseuon yn rhad ac am ddim, ar Lwyau Caru, ac maent yn Anrheg Diwrnod Santes Dwynwen neu San ffolant hollol unigryw

Awgrymwn fod y 'Llwy Garu Dwynwen' (043), 'Llwy Garu San Ffolant' (035) a'r 'Llwy Garu Cupid' (035) yn anrheg perffaith, ond mae gyda ni ddewis eang iawn o lwyau eraill hefyd. Gweler isod Lwyau Caru sy'n addas fel anrheg Santes Dwynwen a Ffolant. Gallwn ychwanegu enw, dyddiad neu neges yn rhad ac am ddim i'r llwy fel bod yr anrheg yn hollol unigryw. Pwyswch yma i ddarllen llawer iawn mwy am hanes Santes Dwynwen.

Ychwanegu enwau/dyddiad yn rhad ac am ddim: Gallwn losgi enwau, dyddiad neu negeseuon byr yn rhad ac am ddim ar y rhan fwyaf o Lwyau Caru. Ewch at dudalennau y Llwyau Caru unigol i weld os yw'r gwasanaeth ar gael.

Anfon yn Gyflym: Bydd pob archeb yn cael ei anfon o fewn 48 awr (2 ddiwrnod gwaith). Cysylltwch gyda ni os yw'r archeb yn frys iawn. Rydym wastad yn barod i helpu, er mwyn sicrhau fod y Llwy Garu yn cyrraedd ar amser.

Yr holl wybodaeth am ein llwyau Caru:
Y Symbolau a'u Hystyron - Y Cerfwyr - Yr Hanes - Llosgi Enwau/Dyddiad - Y Gorffenia a'r Pren