Ffafrau y Briodferch

Welsh Love Spoons Wedding Favours

Daeth yn arferiad i briodferch roi anrhegion (ffafrau) i westeion mewn priodas - er mwyn diolch iddyn nhw am ddod i geisio bendith ar y briodas ac hefyd fel atgoffeb iddyn nhw o'r achlysur, fel eu bod yn dal i gofio am y ddau sy'n priodi. Fel arfer, mae'r anrhegion hyn yn cael eu gosod ar y byrddau o flaen gwesteion yn y wledd briodas.

Welsh Wedding Favours - Love SpoonsLlwyau Caru Bach wedi cerfio llaw: Rydym yn darparu llwyau caru bach fel anrhegion priodas o'r fath, ac felly'n cyfuno'r arferiad modern hwn gyda'r traddodiad o roi llwy garu ar adeg priodas. Yn wahanol i gyflenwyr eraill, nid ydym ni'n gwerth Llwyau sydd wedi'u gwneud mewn rhifau anferth gyda pheiriannau. Mae ein holl Lwyau Caru sydd gyda ni wedi eu cerfio llaw yng Nghymru.

Gallwch ychwanebu rhiban at y ffafrau i gydfynd gyda thema'r briodas, y blodau neu wisgoedd y morwynion - mae i fyny i chi!

Ychwanegu byrfoddau: Heb unrhyw gost ychwanegol gallwn losgi llythyren cyntaf enwau'r priodfab a'r briodferch un ar bob calon, er mwyn sicrhau anrheg personol na chaiff byth ei anghofio.

Anfon yn Gyflym: Bydd pob archeb yn cael ei anfon o fewn 48 awr (2 ddiwrnod gwaith). Cysylltwch â ni os yw'r archeb yn frys iawn. Rydym yn hapus i helpu, er mwyn sicrhau fod y Llwy Garu yn cyrraedd ar amser.

Cerdyn rhad ac am ddim: Byddwn yn darparu cerdyn bach gyda'r geiriad canlynol gyda phob Llwy Garu "Cyflwynwn i chi'r llwy garu fach hon, fel arwydd o'n diolch i chi am ddod heddi i fendithio ein priodas. Roedd hi'n draddodiad Cymreig i roi llwy garu, gyda 2 galon, fel symbol o ymroddiad llwyr y naill i'r llall." Gallwn hefyd ychwanegu eich enwau i'r cardiau yma hefyd os ydych chi'n dymuno. Gallwn hyd yn oed newid y neges. Cysylltwch â ni ar l gosod yr archeb os hoffech chi i ni ychwanegu at neu newid geiriad y cerdyn. Mae'r mwyafrif o bobl yn clymu'r cerdyn bach i'r llwy garu gan ddefnyddio rhuban sy'n cydfynd â thema a lliwiau'r briodas, neu yn syml yn gosod y cerdyn drws nesaf i'r llwy ar y byrddau.

Yr holl wybodaeth am ein llwyau Caru:
Y Symbolau a'u Hystyron - Y Cerfwyr - Yr Hanes - Llosgi Enwau/Dyddiad - Y Gorffeniad a'r Pren