Penblwydd Priodas 2014

Llwyau Caru

Welsh Love Spoons - Full rangeWelsh Love Spoons as Anniversary GiftsWelsh Love Spoons as 5th Anniversary GiftsWelsh Love Spoons as Wedding GiftsWelsh Love Spoons as Wedding Favours

Am ganrifoedd yng Nghymru mae Llwyau Caru wedi cael eu cerfio llaw mewn pren gyda symbolau o gariad i'w rhoi fel anrhegion, ac mae'r traddodiad yn awr yn lledaenu'n gyflym o gwmpas y byd wrth i bobl chwilio am ffordd wirioneddol arbennig o ddathlu Priodas, Penblwydd Priodas, Dyweddiad, Pen-blwydd neu i ddweud Diolch.

Enwau am Ddim + Dosbarthu Cyflym: Mae Cadwyn yn cynnig gwasanaeth rhad ac am ddim o losgi enwau, dyddiad a hyd yn oed negeseuon ar Lwy Garu o Gymru. Mae mor syml ac mor unigryw. Dewiswch o'r casgliad o Lwyau Serch Cymreig, ac ar y llwyau hynny lle mae'r gwasanaeth ar gael, nodwch yr hyn yr hoffech chi i ni losgi ar y llwy. Bydd eich rhodd yn hollol unigryw yn y byd ac yn helpu i wneud yr achlysur yn un arbennig iawn - Edrychwch ar rhai enghreifftiau o'n llosgysgrifennu yma. Anfonir pob archeb o fewn 2 ddiwrnod gwaith!

PWYSWCH YMA i weld ein casgliad helaeth o lwyau Caru o Gymru, ac i archebu arlein.

Hanes: Cychwynnodd yr arfer o gerfio a rhoi Llwyau Caru yng Nghymru gannoedd o flynyddoedd yn l. Byddai dynion ifanc heddiw yn l pob tebyg yn prynu blodau, siocledi neu emwaith fel arwydd o anwyldeb. Ganrifoedd yn l yng Nghymru, yn ogystal rhoi anrhegion o losin neu gacennau, byddent hefyd yn rhoi anrheg arbennig, mwy personol i wrthrych eu dymuniad, y Llwy Garu - Darllenwch hanes llawn y Lwy Garu yma.

Symbolau: Mae gan bob Symbol ystyr gwahanol. Bu llawer o drafod ynglŷn arwyddocd y gwahanol symbolau a ddefnyddir wrth gerfio llwyau caru. Roedd llawer o'r cerfwyr ifanc yn swil ac yn amharod i ddangos eu hemosiynau, a byddant felly yn ceisio cyfleu eu gwir deimladau trwy ddefnyddio gwahanol symbolau. Dros y canrifoedd, mae llawer mwy o symbolau wedi cael eu hychwanegu, ac wrth i'r Llwyau Caru fynd yn fwy cymhleth ac addurniadol, maent wedi dod yn rhywbeth iw casglu - Edrychwch ar y ystyron y symbolau yma.

Cerfwyr a Phren: Creadigaethau grŵp o gerfwyr pren yng nghymoedd de Cymru, dan arweiniad Paul Curtis, yw ein casgliad o Lwyau Caru. Tyfodd Paul Curtis, brodor o Dde Cymru, i fyny mewn teulu o bedwar o blant. Darganfyddodd ei gariad a thalent am gerfio pren pan oedd yn ifanc iawn - Darllenwch fwy am y cerfwyr yma, ac am y pren ar gorffeniad yma.

Dosbarthu Cyflym Llosgi Rhad ac am Ddim