Symbolau a'u Hystyron

Bu llawer o drafod ynglŷn ag arwyddocâd y symbolau gwahanol a ddefnyddir wrth gerfio llwyau caru. Roedd llawer o'r cerfwyr ifanc yn swil ac yn amharod i ddangos eu hemosiynau, a byddai hyn yn ymgais i gyfleu eu gwir deimladau drwy ddefnyddio symbolau amrywiol. Dros y canrifoedd, mae llawer mwy o symbolau wedi cael eu hychwanegu, ac wrth i'r llwyau caru ddod yn fwy cymhleth ac addurnol, maent wedi dod yn eitemau i'w casglu.

Welsh Lovespoon Symbols - Bell CLOCH Priodas, neu dau gyda'i gilydd yn Gytun.
Welsh Lovespoon Symbols - Ball in Cage PEL MEWN CELL Cariad wedi ei ddal yn ddiogel, neu, nifer o blant.
Welsh Lovespoon Symbols - Birds ADAR Adar serch, neu gad i ni ymadael gyda'n gilydd. Mae'r storc yn cynrychioli genedigaeth newydd.
Welsh Lovespoon Symbols - Chain CADWYN Awydd i fod ynghyd am byth, neu nifer o blant.
Welsh Lovespoon Symbols - Cross CROES Ffydd yn lesu Grist, neu, Awydd i fôd ynghyd yng Ngrist .
Welsh Lovespoon Symbols - Diamond DIAMWNT Cyfoeth.
Welsh Lovespoon Symbols - Heart CALON Serch.
Welsh Lovespoon Symbols - Horseshoe PEDOL Lwc dda.
Welsh Lovespoon Symbols - Key/keyhole ALLWEDD / TWILL CLO Mae fy nghartref yn gartref i tithau hefyd.
Welsh Lovespoon Symbols - Celtic Knot CLO Diogelwch, neu, mi ofalaf amdanat.
Welsh Lovespoon Symbols - Lock CWLWM, NEU, CLYMWAITH CELTAIDD. Cariad tragwyddol, neu, Gyda'n gilydd yn dragywydd.
Welsh Lovespoon Symbols - Twisted Stem BONYN DIRDRO Dau fywyd yn ymuno i fod yn un.
Welsh Lovespoon Symbols - Welsh Dragon DRAIG Symbol Cymru.

Yr holl wybodaeth am ein llwyau Caru:
Ein Casgliad Llawn - Symbolau a'u Hystyron - Y Cerfwyr - Yr Hanes - Llosgi Enwau/Dyddiad - Gorffeniad a'r Pren