Erthyglau: Enwau babanod Cymraeg mwyaf poblogaidd

Cyhoeddwyd ar:03/08/2019

Oes plentyn bach newydd yn eich bywyd chi? Beth am lwy garu hyfryd gyda enw'r babi fel anrheg genedigaeth? Pwyswch yma am fanylion.

Fel anrheg arbennig byddwch hefyd yn derbyn calon sebonfaen Masnach Deg gyda 'Merch Fach', 'Bachgen Bach', 'Baby Girl' neu 'Baby Boy'. Rhowch wybod yn yr adran 'sylwadau' wrth archebu pa enw hoffech chi gynnwys ar y llwy a pha un o'r calonnau hoffech chi fel anrheg bach rhad ac am ddim.

Heb ddewis enw eto? Gweler isod yr enwau Cymraeg ar restr yr enwau mwyaf poblogaidd i ferched a bechgyn yng Nghymru a gyhoeddwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol ym mis Medi 2018. Safle Cymraeg = yr enwau Cymraeg mwyaf poblogaidd. Safle Cymru = safle'r enw Cymraeg ymysg holl enwau babanod newydd Cymru. Yn y (cromfachau) mae'r newid ers y flwyddyn flaenorol, ac yn y golofn 'Nifer' mae'r union nifer o fabanod a gafodd eu geni gyda'r enw yng Nghymru.

Enw Safle Cymraeg Safle Cymru Nifer   Enw Safle Cymraeg Safle Cymru Nifer New baby Stork Love Spoon
Erin
1
24 (-9) 91   Dylan
1
16 (0) 150
Ffion
2
27 (-2) 88   Harri
2
18 (+4) 127
Seren
3
33 (-17) 78   Osian
3
22 (+5) 115
Megan
4
34 (-3) 77   Arthur
4
23 (+31) 114
Mali
5
41 (+7) 71   Elis
5
44 (+22) 70
Alys
6
53 (-9) 57   Jac
6
52 (-5) 64
Nia
7
62 (+16) 48   Rhys
6
52 (-7) 64
Cadi
8
65 (+13) 44   Tomos
8
55 (-16) 61
Eira
8
65 (+5) 44   Cai
9
58 (+6) 59
Lowri
10
70 (+17) 41   Morgan
10
60 (-4) 58
Efa
11
74 (+45) 40   Ioan
11
70 (+1) 52
Elin
12
79 (+58) 37   Macsen
11
70 (+5) 52
Nansi
13
83 (+59) 36   Owen
13
76 (-11) 48
Eleri
14
85 (+25) 34   Hari
14
83 (+21) 38
Gwen
14
85 (+34) 44   Gruffydd
15
91 (+70) 36
Lili
16
93 (+20) 30   Lewis
16
100 (-17) 35

Mae'r enwau Beiblaidd canlynol, sydd hefyd yn cael eu hystyried yn Gymraeg gan rai yn y 100 uchaf hefyd: Jacob, Caleb, Daniel a Martha.

Isod mae cwmwl geiriau yn defnyddio data 2016.

Popular Welsh names for Girls
Popular Welsh names for Boys