Anrhegion Bedydd

Mae'n arferiad i fedyddio babanod neu blant ifanc. Os hoffech chi i'ch plentyn gael ei fagu fel Cristion, yna mae bedydd yn ymrwymiad i wneud hyn.

Mae gennym Llwyau caru sy'n gwneud Anrhegion Bedydd unigryw. Mae'r Llwy 'Un yng Nghrist' (005) yn arbennig o addas fel rhodd bedydd, gweler isod am fwy o fanylion.

Ychwanegu enwau/dyddiad yn rhad ac am ddim: Gallwn losgi enwau, dyddiad neu negeseuon byr yn rhad ac am ddim ar y rhan fwyaf o Lwyau Caru. Ewch at dudalennau y Llwyau Caru unigol i weld os yw'r gwasanaeth ar gael.

Anfon yn Gyflym: Bydd pob archeb yn cael ei anfon o fewn 48 awr (2 ddiwrnod gwaith). Cysylltwch gyda ni os yw'r archeb yn frys iawn. Rydym wastad yn barod i helpu, er mwyn sicrhau fod y Llwy Garu yn cyrraedd ar amser.

Yr holl wybodaeth am ein llwyau Caru:
Y Symbolau a'u Hystyron - Y Cerfwyr - Yr Hanes - Llosgi Enwau/Dyddiad - Y Gorffenia a'r Pren