Penblwydd Priodas 2014

Erthyglau: Covid-19

Cyhoeddwyd ar:04/01/2020

Covid-19

Cwmni bach teuluol yw Cadwyn ac yn ystod y cyfnod hwn o aros adref un person fydd yn gweithio ar ein archebion, ac ni fydd y person yma yn dod i gyswllt gydag unrhyw un arall. Byddwn yn dilyn yr holl ganllawiau hylendid parthed Covid-19 yn drylwyr.

Cadwch yn saff bawb, ac arhoswch adref!

Gwybodaeth ddiweddaraf am Coronavirus Newydd (COVID-19): https://icc.gig.cymru/pynciau/gwybodaeth-ddiweddaraf-am-coronavirus-newydd-covid-19/