Penblwydd Priodas 2014

Erthyglau: Llwyau Caru Amueddfa Cymru

Cyhoeddwyd ar:02/21/2017

Welsh Love SpoonsEr taw prin yw'r ffynonellau hanesyddol, y gred gyffredinol yw y byddai dyn yn cerfio llwy garu a'i chyflwyno i'r ferch oedd wedi mynd âi fryd fel rhodd rhamantus.

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Mae casgliad llwyau caru Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru yn llawn esiamplau addurnedig cain, hanesyddol a modern. Mae'n dilyn y newid yn y grefft o'u cynhyrchu dros amser ac yn dangos amrywiaeth eang mewn steil a dyluniad, pob un yn arddangos gwaith crefft o'r safon uchaf.

Mae cyflwyno llwy wedi'i cherfio'n gain yn rhodd i anwylyd wedi bod yn arfer poblogaidd yng Nghymru ers oes. O lwy hynaf yr Amgueddfa, sydd wedi'i dyddio i 1667, i waith cyfoes crefftwyr llwyau adnabyddus heddiw, mae safon y llwyau yn brawf o ddawn ac ymroddiad y gwneuthurwr wrth greu gwrthrych i'w drysori gan eu câr.

Llwyau caru yw'r enwocaf o blith arwyddion serch Cymru a chredir bod dynion a meibion wedi'u rhoi i'w cariadon o'r ail ganrif ar bymtheg ymlaen. Peidiodd yr arfer yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg ond parhawyd i'w cerfio mewn ardaloedd gwledig yn enwedig.

Daeth yr arferiad o greu llwyau caru yn gelfyddyd ac yn aml fe'u cynhyrchwyd ar gyfer cystadlaethau gwaith pren ac Eisteddfodau..

Rhith Lwy Garu

Yn ôl y traddodiad byddai dynion ifanc yn gwneud llwyau caru o un darn o bren, ac yn eu rhoi i'w cariadon fel arwydd o'u cariad. Ewch at wefan Amgueddfa Cymru i lunio eich llwy garu eich hun ac ebostiwch hi at rhywun arbennig.