Llyfryn 'Llwyau Caru', Elin Meek - 070

GBP - £3.99
USD (approx) - $5.40
EUR (approx) - Ä4.51

Ychwanegu i'r Fasged Siopa:
Disgrifiad

Llyfryn dwyieithog darluniadol hwylus yn olrhain hanes y grefft o lunio llwyau caru mewn pren a deunyddiau eraill ynghyd ag arwyddoc‚d y patrymau a ddefnyddir. 24 tudalen gyda 33 llun lliw a 3 llun du-a-gwyn.

Elin Meek

Ganed Elin Meek yn Abertawe ac fe'i haddysgwyd yn Ysgol y Dderwen ac Ysgol Ramadeg y Merched, Caerfyrddin. Mae wedi addasu toreth o lyfrau i blant ac oedolion dros y blynyddoedd.

Hi hefyd yw awdur cyfres boblogaidd Helpwch eich Plentyn, Y Ci Mawr Blewog yn y gyfres ar Wib ac Ennill y Ras yn y gyfres I'r Byw. Roedd ei nofel Ffion aír TÓm Rygbi yn y gyfres Ar Wib ar Restr Fer Tir na n-Og yn 2006.

Medd Elin "Pan o'n i'n blentyn, ro'n i'n arfer dwlu ar dreulio'r prynhawn yn darllen mewn sach gysgu gyda phentwr o lyfrau wrth law... Mae llyfrau wedi bod fel ffrindiau gorau i mi erioed. Felly, mae'n braf iawn cael addasu ac ysgrifennu llyfrau a gobeithio y bydd ambell lyfr yn ffrind gorau i rywun arall."

Manylion