Defnydd Cwci

Rydym wedi canfod nad yw eich porwr yn cefnogi Cwcis, neu bod eich Cwcis wedi cael eu analluogi.
Preifatrwydd Cwci a Diogelwch
Os yr ydych am brynu nwyddau yn ein siop arlein, rhaid galluogi Cwcis. Mae hyn er mwyn sicrhau eich preifatrwydd a diogelwch pan yn ymweld a'r wefan hon.

Trwy alluogi cefnogaeth Cwcis ar eich porwr, rydym yn cryfhau eich cyfathrebiad chi a'r wefan er mwyn sicrhau mae chi sydd yn gwneud y trafodion, ac er mwyn osgoi rhannu eich gwybodaeth preifat.
Er mwyn parhau i siopa arlein, rydym yn eich annog i alluogi Cwcis yn eich porwr.
Os ydych chi'n defnyddio porwr Internet Explorer, dilynwch y cyfarwyddiadau canlynol:
  1. Pwyswych ar 'Tools', a dewiswch 'Internet Options'
  2. Dewiswch y tab 'Security', ac ailosod lefel y diogelwch i 'Medium'
Rydym wedi cymryd y mesur diogelwch yma er eich lles chi, ac yn ymddiheurio am unrhyw anghyfleustra.
Cysylltwch gyda pherchennog y siop os oes gyda chi unrhyw gwestiwn yn ymwneud gyda'r gofyniad yma, neu i barhau i brynu nwyddau all-lein.